רשימה או טבלה: T-S NS 259.82

רשימה או טבלה T-S NS 259.82

תיאור

List of names of Andalusian families (b. Kafril, Ishaq Ibn Ghiyath, Yehuda b. Fakhar), maybe a memorial list. On verso a calendar for the year 4905 = 1144