מסמך שלטוני: T-S NS 245.18

מסמך שלטוני T-S NS 245.18

תיאור

Fragment of a state document containing blessings for 'mawlānā' and the date (563 AH = 1167/68 CE). Reused for piyyut on verso.