מכתב: ENA NS 17.33

מכתב ENA NS 17.33

תגים

תיאור

Letter sent from Fustat by Barhun b. Salih al-Tahirti to his cousin Barhun b. Musa. The letter deals with business dealing with Muslims and the collection of debts. Dated ca. 1053. (Information from Gil)

ENA NS 17.33 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ואצרף אלאסוא

 2. ענך ברחמתה מן מצר יום אלגמעה ען סלאמה ונעמה ושוק אליך ותעליק קלב אלי וצול

 3. כתאבך גמע אללה ביננא עלי אחסן חאל [           ] אלאן מא לנא ליל ולא נהאר

 4. מן תעליק קלבנא אלי כתאבך וקד וצלו [           ] לכאן מן ענדכם אנחדר

 5. אמס ודכר אן וראה [                  ] אצחאבה אנחדר קבלה וכתבת אליך הדא אל

 6. כתאב פי אלסאחל מנתטר וצול אלקארב ואעלמך אן דכלת [       ] מע אבן

 7. חגאג וכאמל אלי צאחב אלדיון ואמרהם יכתבו אלי [   ] במא בקי לי מן אלכתאן

 8. קאלה אבן חגאג מא בקי לה ענדי שי [           ] וקאל כאמל מא בקי לה

 9. ענדי סוא [         ] קאל לה אכתב לה בקבצה ו[ ] אבן חגאג כתב

 10. לי אלי צאחבה ידפע לי אלבקיה וקאל אן מא בקי ענדי אלא דין אלקנטרין

 11. וסתה דננ אצן אן [            ] תכתב לה כתאב תדכר בדפע אלק דינ(?)

 12. וכדלך קאל [          ] ידפע [   ] אלקאסם ונאכד כטה קאל לא

 13. יקנעני הדא ואלי אלסעה לא [                 ] כאמל וקד סלמת יום אלה

 14. אלקאהרה וקלת [                                                        ] אן כתב ידפע לי אל

 15. סמסאר קאל לה אכתב לך [             ] בידך וקאל [         ] אלי [             ]

 16. אל [        ] ואנא מא ימכנני [       ] או אכד כתאבה [             ] אסמה [                   ]

 17. פי [             ] גמיע [            ] וגהת מע אבן אכוה ואכשית אכתב כתאב

recto - right margin

 1. אן כתבת לך…מעה…גייד…ושלום

 1. כתאבי יאסידי ומולאי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ואצרף אלאסוא
 2. ענך ברחמתה מן מצר יום אלגמעה ען סלאמה ונעמה ושוק אליך ותעליק קלב אלי וצול
 3. כתאבך גמע אללה ביננא עלי אחסן חאל ואמא אלשיך [ס]למה אללה מא לה ליל ולא נהאר
 4. מן תעליק קלבה אלי כתאבך וקד וצל . . . . הדה ק[. .]. לכאן מן ענדכם אנפדה
 5. אמס ודכר אן וראה קא. . . פי אצחאב. אנתדר קבלה וכתבת אליך הדא אל
 6. כתאב פי אלסאחל מנתצר וצול אלקארב ואעלמך אן דכלת י. .[. . .] מע א[ב]ן
 7. זגאת וכאמך אלי צאחב אלדיון ואמרהם יכתבו לי כ[תאב] במא בקי לי מן אלכתאן
 8. קאלת אבן . . . . . מא בקי לה ענדי שי ק. . . .[. .]. . . . וקאל כאמל מא בקי לה
 9. ענדי סוא חמלין קאל לי אכתב לה בקבצה ו. . . . . .הם אבן זנגאת כתאב כתב
 10. לי אלי צאחבה ידפע לי אלבקיה וקאל אן מא בקי ענדה אלא דין אלקנטרין
 11. וסתה דננ אצן אן [. . .]א[. . . . . .] וכתב אלכתאב תדכר בדפע אלבקי
 12. וכ. .ל. . .ת אכתבי ידפע [. . . .] אלקאס. ויאכד כס. קאלת לא
 13. . .] יקטעני הדא ואל. . .ע. . . . . . . . . באמאל וקד סלמתהום לה
 14. קאהדה וקלת . .[.]. אלדיון [.]תב לה אלף . . כתב ידפע לי אל
 15. סמסאר קאל לי אכתב לה כתא[ב] . . . בידה וקאל נעם ולם יכתב
 16. . . ואנא מא ימכני אגי. או אכד כתאבה מא אסמע אכד אלאל
 17. פי אליום גמיע . . . . . .גוה מא א. . . .ה ואכשית אנפד כתאב

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

אן ואנא לך .ם בע. אלדי אנפדה מעה וקד [. . .]. . . . .

הג. . קד אל אלי ביע אללאסין אלגייד ול[. . .]לי פיה ואא ושלום

תרגום

ENA NS 17.33 2

2

verso

 1. סידי ומולאי אבי אסחאק ברהון בן מוסי             מן ברהון בן צלח ננ תיהרתי

 2. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה ונעמתה       يصل لقاسم السمسار

verso

סיידי ומולאי אבי אסחאק ברהון בן מוסי מן ברהון בן צאלח ננ תיהר

אטאל אללה בקאה אדאם סלאמתה ונעמתה יחמל אל.אסם אל. . . . . .

bottom margin, straight lines at 180 degrees to main text

קרא מן הדא ו //יג// > אל[. .]. . . . . . . . . . . . . וחנה כב קיר

ו. .ע מין דינרין ונצף . . . בקי . .[. . . .] דינרין ונ. .ין אלה . .י

צרף למ ורב ובקי עליה . . .[. .]מן דינ תלת דינ

. .עיעין יא> לאק. ו.חע.כך . . .אקיר ונצף

.[. . . .] יתרו[. . . . .] אלחגרה

סוא ג .צ. . .א.א אלדי . . . . אל. . . . כר.

בקי חמא. . . . .[. . . . .]. .א. אלף אלדי

אקרצני אלגוי . . אלא. . . . אל. .אם ב

אלרסול אלגוי ען א.י א

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

ואלא קיח ו.ל.יך . . .צה סך . . . . . . .יג . . .

מן ע.למ. . . . . . . . .ג. .ג.[. .].ה. . יז רטל

וסך דלך אלגמיע ה קנטאר ל.א

ענדה תקיז וסך ק.ענ. .ק[.] רטל ואק. . . .

לו . . . .

left margin, straight lines at 90 degrees to main text

קקלד רטל וסך יא רסמיה

ה. . . קיא רטל

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.33: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain