רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 17.18

מסמך משפטי ENA NS 17.18
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה