רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 16.31

מכתב ENA NS 16.31
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה