רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 16.19 + ENA 2727.34 + ENA 2727.33

מסמך משפטי ENA NS 16.19 + ENA 2727.34 + ENA 2727.33
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה