מסמך משפטי: T-S NS 225.60

מסמך משפטי T-S NS 225.60

תגים

תיאור

Minute fragment from the bottom part of a legal deed written by Halfon b. Menashshe Halevi under the authority of Masliah Gaon (date: 1127-1138)