מסמך משפטי: T-S NS 225.20

מסמך משפטי T-S NS 225.20

תגים

תיאור

Legal fragment. In Judaeo-Arabic. Location: Fustat. Dating: No earlier than 12th century, based on the preserved words from the reshut formula (...הגדול יהי שמו לעולם). Involves Abū l-Faraj who is declared 'trustworthy', an amount of money to be paid, and 61 dirhams. AA/ASE