מסמך משפטי: ENA 4020.35

מסמך משפטי ENA 4020.35

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Marriage contract (ketubba). On parchment. Location: New Cairo. Dated: [Thursday,] 15 Kislev 1461 Seleucid, which is 17 November 1149 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Groom: Merayot b. Ṣadaqa. Bride: ʿAmāʾim bt. Tiqva. (The only name preserved on recto is Tiqva; the rest come from the record on verso.) On verso there is a legal record (written after the divorce) certifying that ʿAmāʾim has received the 5 dinars of the delayed marriage payment “specified in this ketubba.” This interpretation is tentative owing to the state of the document and the fact that Goitein seems to have understood the payment as maintenance for nursing/rearing a child for 5 months. (But note also that the poor state of the previous PGP transcription suggests that the fragment was even more crumpled when Goitein examined it than it is now.) Also on verso, there are four undeciphered lines in Arabic script. (Information in part from Goitein’s index card.)

ENA 4020.35 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. בשעה מעולה ועונה מהוללה ושמחה וצהלה
 2. ויד ושם ותהלה ומילוי כל שאלה לאדונינו שמואל
 3. נגיד הגולה יברכהו שוכן מעלה ולחתן ולכלה ולכל הקהלה
 4. ישישו וישמחו יבנו ויצליחו כויבנו(?) ויצליחו
 5. בחמש]ה בשבה דהוא חמיסר יומין בירח כסליו דשנת אלפא וארבע מאה ושתין וחד שני[ן
 6. למנינא דרגי]ליננא ביה באלמעזיה אלקאהרה דסמיכא לפסטאט מצרים דעל ניל[וס נהרא
 7. מר] ור תקוה הזקן [
 8. ] . . יתיכי [
 9. ]ושמעתיה [
 10. ] ואוסיף ל[

תרגום

ENA 4020.35 1

1

Verso:

 1. אקנינא אנן חתומי מטה מן עמאים בת מר [
 2. בעד צחה אלמערפה בהא אנהא קד תסלמת [
 3. אלמכתובה בבאטן הדה אלכתובה אלתי לה[א
 4. ען זוגהא מריות בר צדקה נע כמסה דנ[אניר
 5. אלמוכר אלתי תסתחקה עלי זוגה כמסה [
 6. אברתה אעני לזוגהא . [
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.35: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain