רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4020.33

מכתב ENA 4020.33
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Elinoar Bareket, שפריר מצרים: ההנהגה היהודית בפוסטאט במחצית הראשונה של המאה האחת־עשרה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: ha-Makhon le-ḥeḳer ha-tefutsot, Universiṭat Tel-Aviv, 1995).
  למהדורה ראה
  • pp. 101, 127, 182, 234
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition