רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 4020.30

מכתב ENA 4020.30
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, Lorenzo Bondioli, Tamer el-Leithy and Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation