מסמך משפטי: T-S NS 224.32

מסמך משפטי T-S NS 224.32

תגים

תיאור

An agreement between the bride's mother (called "al-khāṭiba") and a groom-to-be for cancellation of the engagement. She returns to him 5 dinars. In the hand of Halfon b. Menashshe ha-Levi (Date: 1100–38 CE).