מסמך משפטי: T-S NS 224.19

מסמך משפטי T-S NS 224.19

תגים

תיאור

Fragment from the bottom part of a legal deed written by Halfon b. Menashshe Halevi under the authority of Masliah Gaon/ Only part of the year is preserved 144[.] = 1130-1138.