מסמך משפטי: ENA 4011.72

מסמך משפטי ENA 4011.72

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal document according to which Efrayim Abu Kathir b. Masliah owes Yosef b. Shelomo 4 dinars, to be repaid 2 dinars per year. Signed by Yiṣḥaq b. Shemu'el. Payments should start on Adar 1411/ February- March 1100. (Information from Goitein's index cards)

ENA 4011.72 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אקר פ(!) חצרתנא אנן בי דינא מ אפרים אבו
 2. כתיר בר מ מצליח אן פי דמתה ופי גהתה
 3. וכאלץ מאלה ארבעה דנאניר מעדיה נקד
 4. מ]צר לר יוסף ההימן בר מ שלמה נע ליקום
 5. ל]ה בדלך פי מדה סנתין פי כל סנה דינרין
 6. אולהא חדש אדר שנת אתיא לשטרות
 7. אלי אכר אלמדה אלמדכורה בלא ממאטלה
 8. ולא מדאפעה ולא תסויף ו[אקנינא מנ]ה בקנין
 9. ש]לם במנא דכשר למ[קניא ביה בב]יטול
 10. . .]מיני מודעין תנאין ו[. . . .] הדא [. .].ף
 11. חדש] אדר מן שנת אתיא אלתי הי אלסנה
 12. . . .]כה לא. . ומה דהוה קדמנא כתבנא
 13. וכתמ]נא אברהם ברבי נתן אב הישיבה
 14. יצח]ק ביר שמואל זל שלמה בר נתן

תרגום

ENA 4011.72 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4011.72: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain