רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4011.67

מסמך משפטי ENA 4011.67
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Oded Zinger, "Jewish Women in Muslim Legal Venues," in Language, Gender and Law in the Judaeo-Islamic Milieu (Leiden ; Boston: Brill, 2020), 38-87.
  כולל digital translation, תרגום, מהדורה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition