רשימה או טבלה: T-S NS 190.56

רשימה או טבלה T-S NS 190.56

תיאור

Probably a memorandum or account