מסמך משפטי: T-S NS 190.111

מסמך משפטי T-S NS 190.111

תגים

תיאור

Fragment from an unfinished legal deed written by Halfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). In favor of a certain Yosef ha-S{ar}.