מסמך משפטי: T-S NS 163.63

מסמך משפטי T-S NS 163.63

תגים

תיאור

Probably from a marriage agreement. Mostly contains dowry list. In a very crude hand- (might be by Efraim b. Shemaria )