מסמך משפטי: T-S NS 162.65

מסמך משפטי T-S NS 162.65

תגים

תיאור

Probably from an Halakhic monograph relates to marriage. On verso a draft of a ketubah which contains the immersion clause, so can be dated after 1176.