מסמך שלטוני: T-S NS 149.18

מסמך שלטוני T-S NS 149.18

תגים

תיאור

Probably an Ikhshīdid fiscal document. See T-S NS 139.65 (belonging to the same Hebrew reuse). ASE