רשימה או טבלה: T-S NS 148.10

רשימה או טבלה T-S NS 148.10

תיאור

Verso: Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Possibly amounts owed by (ʿalayhi) and to (lahū) various people.