מסמך שלטוני: T-S NS 124.47

מסמך שלטוני T-S NS 124.47

תיאור

Likely a fiscal document. In Arabic script. Needs examination. Reused for Hebrew blessings on recto.