רשימה או טבלה: T-S Misc.8.11

רשימה או טבלה T-S Misc.8.11

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Mentions Nahray b. Nissim and Yūsuf b. al-Ghazzāl.