מסמך משפטי: T-S Misc.35.100

מסמך משפטי T-S Misc.35.100

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Bifolium from the book of legal formularies of Hayya Gaon.

T-S Misc.35.100 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S Misc.35.100 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Misc.35.100: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.