רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Misc.28.143

מכתב T-S Misc.28.143
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה