מכתב: T-S Misc.27.4.8

מכתב T-S Misc.27.4.8

תגים

תיאור

Letter/petition from Umm Bū l-Munā to a notable. In Hebrew and Judaeo-Arabic. She asks/reminds him to send a letter on her behalf with the bearer of this letter to David b. Ḥalfon b. Maḍmūn (see India Book II, p. 16) (ותנהי כאן אלמולא אועדהא באן תוגה לי כתאב צחבה מוצלהא ללשיך דוד בר חלפון בר מצמון).