מסמך משפטי: T-S Misc.26.60

מסמך משפטי T-S Misc.26.60

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Ketubba, probably. Late. These are two addenda that detail various obligations of the groom Yaḥyā. Presumably the original ketubba itself was located on the upper part of the page. There is an ornate, colorful border. The non-formulaic language is Hebrew, and the script is Sefaradi.