רשימה או טבלה: T-S Misc.25.54

רשימה או טבלה T-S Misc.25.54

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Involving the synagogue. Late.