מסמך משפטי: T-S Misc.10.16

מסמך משפטי T-S Misc.10.16

תגים

תיאור

Document in rudimentary script naming sums of money to be paid for a period of time in the year '52, using the Islamic calendar.