רשימה או טבלה: Halper 469

רשימה או טבלה Halper 469

תגים

תיאור

List of accounts from a bookseller, mentioning a number of titles of known works. (Information from Halper, Catalogue)

Halper 469 p. 1

p. 1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

Halper 469 p. 2

p. 2

 1. כתר גדול נאה
 2. לי ענד אלשיך אבו אלחסן
 3. בקיה תמן שקה לאניס
 4. דינ [[ ]] קבצת תפסיר
 5. דניאל ה דרא ונצף
 6. דרה]] ענדה ג דראהם ונצף
 7. חק תגליד …. כתאב
 8. בקא לה דרהם אלבאקי
 9. ענדי דינ וג דרא ונצ
 10. וענדה כב קיר תמן
 11. שאילתא דרב אחא לה
 12. דניאל ועזרא בנצ דינ
 13. וענדה כתאב אלביוע ואל
 14. אשריה ל דרה קבצת
 15. כ דרהם עלי דפעתין
 16. ולי ד כראריס קמה אלצר….
 17. וכראסה ארה… אגרוין
 18. וסידור שאמי וגאין
 19. ומדרש מלות
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Halper 469: University of Pennsylvania Libraries