רשימה או טבלה: T-S J1.56

רשימה או טבלה T-S J1.56

תגים

תיאור

See tag. This one has 16 distinct blocks of text arranged in a grid, 8 per side.