מסמך משפטי: T-S AS 85.27

מסמך משפטי T-S AS 85.27

תגים

תיאור

Fragment from a legal deed written by Hillel b. Eli (Dating: 1066-1108)