מכתב: L-G Misc. 103

מכתב L-G Misc. 103

תגים

תיאור

Letter from Daniel b. ʿAzarya (in the handwriting of his scribe), probably in Jerusalem, to ʿEli b. ʿAmram, in Fustat. The sender mentions the praises that he has heard about ʿEli b. ʿAmram from Moshe, a man who recently arrived in Jerusalem from Egypt. Daniel is not named in the letter or address, but can be identified by his ʿalāma, ישועה, which occurs at the end of the letter and next to the direction of the letter on verso. On verso there is the address of the letter. In a different hand, there is also a long text consisting of a collection of passages from the Babylonian Talmud, Ḥagiga 12; Moʿed Qaṭan 5, 9, 16, for liturgical-homiletic purposes. (Information from CUDL and Gil, Palestine, vol. 2 p. 693-694, #377). VMR

L-G Misc. 103 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. בשמך רחמ
 2. שלום נכבדנו וחשובנו והנסגל עדינו כב גק מר עלי החבר המעולה
 3. בחבורת האמת והצדק יהי צור עזרו וצל סתרו לשמרו לנצרו ביר
 4. עמרם זכ לב ירבה לעד ישא נכבדנו החבר המעולה
 5. ישמרהו נורא תהלות עושה פלא ברכה מאת יי וצדקה מאלהי הישע
 6. את חוסן רוב השלום מאדון השלום וממנו ומ[שלשת] הנ[שיאי]ם
 7. חמודינו ומאיתני ישיבתנו ומכל אוהב[ינו ד]ע כי אנו והמה שלום
 8. מודים לאל על כל תגמולוהי ואם הכתבים נעדרים
 9. ממנו אין זה כי אם לרוב עסקינו ואשר אנו מסתבכים בו מצורכי
 10. ישראל ועם כל זאת איננו חדלים מלשאול שלומהו ומלשחור
 11. טובתיהו ושוש נשיש בשמע שלום נפשו ואם אנו יודעים
 12. שהוא מטריח על עצמו בכל יכולתו ומאודו צורנו [ ]
 13. יעז[רהו] על דבר כבוד שמו ויתן [ ]
 14. שלום ושקט ובימים האלה על[ה] לעי[ר] הקודש
 15. זקיננו וחביבנו מ משה הזקן היקר ביר [ ]
 16. ותינה אשרהו ויפה כוחהו ואישר טוב מעשיו והגיד
 17. לנו מה שהוא מאומת ומבורר אצלינו מרוב אהבתו
 18. וזהירותו בחיבתנו ועשית חפצינו ואינו צריך לכך
 19. לפי שהדבר מפורסם עדינו וגלוי לפנינו וגלוי לאל כי
 20. חפצינו בכיבודו וייקורו לפי שהדבר הזה מוסגל בנו והוא
 21. שלנו ועוד פירסם לנו זקיננו מ משה דנן פרטי הדברים
 22. אשר בשפריר וכלליהם והננו כ[ ]נו מטיבי טעם
 23. וחושבי עצת צדק כאשר ייעשה [ ] כ[ ] במה שיזמן
 24. הקבה ויורנו לעשותו תיטב נפשו ויגל ליבו בדבר הזה
 25. וייעזר בשם מלך שלמים ויידע כי אנו משימים בל עליו
 26. ביותר מכל חבירינו אשר בצבי וסביבותיה ויי יפיקהו
 27. לרצון ויברכהו פנימה וחיצון ושלום שלום ישא מהאל רם ונשא <
 1. ישועה

תרגום

L-G Misc. 103 1v

1v

Verso

 1. לנכבדנו וחשובנו כגק מר עלי החבר ביר עמרם זל ישועה
 2. המעולה בחבורה יברכהו איום ונורא
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • L-G Misc. 103: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. Images made available for download are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (CC BY-NC 3.0)