רשומה קשורה ל-מכתב: UPenn E 16516

מכתב UPenn E 16516
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #552
  • #552
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "Parents and Children: a Genizah Study of the Medieval Jewish Family," Gratz College Annual of Jewish Studies 4 (n.p., 1975), 47 - 68.
  כולל digital translation
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה