רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Add.3430

מסמך משפטי CUL Add.3430
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Judith Olszowy-Schlanger, Karaite Marriage Contracts from the Cairo Geniza (Boston: Brill, 1997).
  למהדורה, תרגום, דיון ראה
  • 388-394
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #305
  • #305
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, "Three trousseaux of Jewish brides from the Fatimid period,"AJS Review 2 (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1977), 77–110.
  כולל digital translation