רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1081 J4

מכתב CUL Or.1081 J4
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "Side Lights on Jewish Education from the Cairo Geniza," in Gratz College Anniversary volume (Philadelphia: Gratz College, 1971), 83-110.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • p. 102
  • p. 102