רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1081 J27

מכתב CUL Or.1081 J27
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, "Glimpses from the Cairo Geniza on Naval Warfare in the Mediterranean and on the Mongol Invasion," in Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida (Roma: Istituto per l'Oriente, 1956), vol. 1.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 401-402
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה