מכתב: CUL Or.1081 J10

מכתב CUL Or.1081 J10

תגים

תיאור

Letter from Ibrāhīm, in Sunbāṭ, addressed to a Nagid. In Judaeo-Arabic. Requesting assistance for his family in time of need. His family members are all sick, and he has no money even for a medicinal syrup.

CUL Or.1081 J10 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. עבדהא אברהים אלמקים
 2. בסנבאט
 3. עבד הדרת הנגידות תכון משרתה לנצח ינהי אלי סאמיהא
 4. אנה מקים בסנבאט וענדה אולאד ועאילה
 5. ואלכל מרצא וקד קצרת ידה אן ינפק עליהים
 6. ולא לה קדרה ולא אלא שרבה מא פגא עבדהא
 7. קאצד פצל אללה תע ופצלה פי אן תדבר
 8. עבדהא פי שי יעוד בה עליהם פאן קד גא
 9. וכלאהם באסוא חאל מן אלמרץ ואלקלה
 10. ואלערי ומא אולאהא פי אצטנאעה
 11. ואלראפה לה ולאטפאלה ומא כאן לעבדהא
 12. בדלך עאדה לכן אלצרוראת להא חכמהא
 13. ואנא אני מא אלחקהם אלא מותא הקבה
 14. יכפיל שכרה ויהיה בעזרתה ויתן לה
 15. אחרית ותקוה ושלום הדרתה יגדל
 16. ואל ידל וכן יהי רצון

תרגום

CUL Or.1081 J10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1081 J10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.