רשימה או טבלה: T-S AS 210.50

רשימה או טבלה T-S AS 210.50

תיאור

Late account in Judaeo-Arabic. Bifolio.