מסמך שלטוני: T-S AS 209.341

מסמך שלטוני T-S AS 209.341

תיאור

Document in Arabic script opening with prayers for the caliph al-Āmir bi-Ahkām Allāh (r. 1101–30).