רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Or.1080 J48

מסמך משפטי CUL Or.1080 J48
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "פעולתו הציבורית של רבנו אלחנן בן שמריה‎" (in Hebrew), in Joshua Finkel Festschrift‎ (New York: Yeshiva University Press, 1974).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 125-128
 3. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  כולל digital translation