מסמך משפטי: T-S AS 206.84

מסמך משפטי T-S AS 206.84

תגים

תיאור

Dowry list, probably part of a ketubah, written by Mevorakh b. Nathan (Date: 1151- 1181). Much faded and damaged. AA