רשימה או טבלה: T-S AS 206.74

רשימה או טבלה T-S AS 206.74

תיאור

Late accounts, in Judaeo-Arabic and western Arabic numerals.