רשימה או טבלה: T-S AS 206.307

רשימה או טבלה T-S AS 206.307

תיאור

Accounts (list of items) in a mixture of Hebrew, Ladino, and Judaeo-Arabic. Late.