מכתב: CUL Or.1080 J281

מכתב CUL Or.1080 J281

תגים

תיאור

A query from a local Dayyan to Avraham Maimonides. Dating: ca. 1229/30 CE. Concerning a "wicked kohen" who, while married in Alexandria, took an ensalved woman and fled with her to the Delta. Forgeries of deeds and discobedience to court rulings aso mentioned.

CUL Or.1080 J281 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).

CUL (ULC) Or 1080 J 281, ed. Friedman, Jewish Polygyny, pp. 326-330, N.H.06-15-88, (P).Letter to Abraham Maimonides by a local Dayyan, approximately 1129/1230.

 1. צעיר עבדיו א[ ]
 2. המתאבק ב[עפר ]
 3. [ה]חכמה תעוז לחכם וג
 4. כי טוב סחרה מסחר כסף וג
 5. ותקדמת כתב אצגר אלממאליך אלי בין יד[י ]
 6. מולאה ומאלך [א]ל[ת]קה כבוד גדולת קדוש[ת מרינו]
 7. ורבינו אדונינו נגידנו אברהם שר השרי[ם נגיד]
 8. הנגידים ימין המלוכה מרדכי הזמן עז[ ]
 9. ראש כל החסידים ארי התורה הפטיש הח[זק אור]
 10. העולם ופלאו ממזרח שמש ועד מבוא[ו ]
 11. יתמיד אלהינו כבוד שמו ויעלה מע[לתו]
 12. ויחיה לו כלל חמודיו השרים האדירים [וימלא]
 13. בהם מקום אבותם הטהורים הקדושי[ם כן יהי]
 14. רצון בששון ועלצון יערף מולאה בעץ [מא כאן]
 15. עליה מן אלשוק ואלוחשה ואלם אלקלב למפארק[תה מן]
 16. מגלסה אלסעיד אלמוצל לסעאדה דנ[יא] אל[י]
 17. אלאכרה ואשתגאלה בצדה הבה יחסן ע[נדה]
 18. באקאלתה מן מא הו פיה ומדאומתה לכרמה
 19. מולאה פאן קד נגעה חרב עד נפש וכאן פי
 20. אלחאל אלאול גאה //ל// במא אוחל נפסה פיה
 21. ולכן מא יקדר אלאנסאן ירד אלמקצי ואלדי
 22. אבלא ידבר ואעלם מולאה אן חאל הדה אלצביה
 23. קד תרכת ולם יצלה ען דלך גואב ואלמסאול מן
 24. אנעאם מולאנא וצול כתאבה במא יעתמד ע[ליה]
 25. פאן דלך אלרשע אלדי עכס הדה אלמסכינה [ ]
 26. מוחרם מדה והו כהן וקד אסתקעד גא[ריה]
 27. ערילה ואכדהא מן אסכנדריה וכרג צמן ציע[ה]

(margin)

פי אלבחירה וקד אעלם/ אלממלוך מולאה אנהם/ לם יחצרו ישהדו/

בשהאדה וליס כטוטהם/ מערופה בל שטר וגדנא/ פיה כטוט אתני וכאנו

קד ד[כרו] קבל אן יצהר/ אלכט אן הדא ש[טר ]/ וחלפו באימאן וקד/

אחתאר אלממלוך/ פי הדה

תרגום

CUL Or.1080 J281 1v

1v

verso

 1. אלקצה אלמישומה לאן גמאעה כאנו קד חצרו ותקצ[א]
 2. מנהם אלממלוך פדכרו אנהם לם יעלמו סוי באנהא
 3. אמלכת //בגיר קדושים// סמאע בגיר שהאדה פעקד להא אלממל[וך]
 4. קידושים לאנה קאל אן הדה מילתא דעבידא לאיג[לויי]
 5. פבלג אלממלוך סמאע בגיר תחקיק שהאדה אן ד[ל]ך
 6. אלרשע תברטל אלי אן פעל דלך ואלמסאול מן אנעאם
 7. מולאנא אן לא יגפל ען הדה אלקצה פקד טאל שרחהא
 8. וראיה פי דלך אעלא ואסנא ושלום אדונינו יגדל לעד
 9. נצח סלה ושלום שני חמודיו השרים האדירים יגדל
 10. לעד נצח סלה כ אב יהפך לששון ישע רב ממרום

יקרב

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J281: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.