רשימה או טבלה: T-S AS 200.172

רשימה או טבלה T-S AS 200.172

תיאור

Late accounts in Judaeo-Arabic and Hebrew numerals, related to wheat. Mentions various people's names, quantities of 'sieved' (mugharbal) wheat, and expenses for milling and winnowing.