רשימה או טבלה: T-S AS 181.241

רשימה או טבלה T-S AS 181.241

תיאור

Account in Judaeo-Arabic, mentioning Avraham b. Hilāl.