רשימה או טבלה: T-S AS 172.58

רשימה או טבלה T-S AS 172.58

תגים

תיאור

On verso book list written by Yosef b. Yaaqov Rosh Haseder. On recto Biblical commentary