מכתב: CUL Or.1080 5.3

מכתב CUL Or.1080 5.3

תגים

תיאור

Recto: fragment of a recommendation letter from Daniel b. Azarya to Eli ha-Ḥaver b. Amram, Fustat. The name of the person who is recommended is unknown but it seems he belonged to one of the Israeli Gaon families. (Gil, Palestine, vol. 2, 688-689, Doc. #372) . VMR

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ ]קדו מר ור עלי החבר המעולה יברכהו אלדינו
 2. [ ושלומו] ירבה לעד תצל הדה אלשטור אלי אדירנו
 3. [ ישמרו] קדושנו מן גהה סידי ומחמד עיני אבו
 4. [ נט]ריה רח והו יעלם מוצעה מני ואנה ב[ ]
 5. [ב]שמו ובשמי וב[שם אבו]תיו הגאונים אשר נהגו שררה על ישראל
 6. [ ] מן אלסנין [ ] לגיר כפי והוא ברחמי שמים ממנו לא
 7. [נעלם] מקומם בין בתורה בין ביראת שמים בין בענוה בין ב[ ] וישרות
 8. [ וען אסבאב] תקטע אלפואד דעתה אלצראר אלי אלספר ואלתשתת ולקיו
 9. [ ] וחצל פי [ ]ורה בשלום במצרים אן יבאלג נכבדנו החבר
 10. המעולה פי אכראמה ואעטאם מוצע[ה] ואלאשתמאל עליה ואדא אראד
 11. [ ] יבאלג [ ] חאלה וקצד אדירי[נו] הזקן [ ]
 12. [ ] בדלך [ ] אשר [ ] ובעד דלך
 13. ואסאל [ ] אלסאדה אלאעיאן יפרם אלהינו וירבם אן יתנדבו
 14. לו נדבה [ ] פיהא נפוסהם ויכון מן אוכל גמעהא ממן לה
 15. [ ] אחייה רחמ ויחקק ענד אלכאפה חרסהא אן כראמה
 16. [אלחבר] נטרה רח כראמתנא ותוקירה תוקירנא ונפעה נפעתנא [ ]
 17. אלקנין ואלעיאד באללה וקע תקציר פי באבה [ ]
 18. וכלא אן [ ] וקד עדקת הדא אלאמר בחשובנו המעולה
 19. ישום אלהים לו אחרית שלום פאיאה אן יקע מנה פיה תוא[ני

תרגום