רשימה או טבלה: T-S 8K22.6

רשימה או טבלה T-S 8K22.6

תגים

תיאור

Genealogical list of Fustat families, beginning with the Nānū family. Also mentions Abū l-Maʿālī ʿOvadya b. ʿUlla "the Nagid of the land of Israel and Judah," for whom the Geniza also preserves an investiture of appointment as Jewish communal leader in Damascus, Syria, and al-Salṭ from the son of Saladin, al-Malik al-Afḍal: T-S Ar.38.93 (Khan, Arabic Legal and Adminstrative Documents, doc. 121; see there p. 465 for reference to this document, and a partial reference to PGPID 12713). In the Arabic document he is called Abū l-Maʿālī ʿAbdallāh b. Abū l-Riḍā b. Faraḥ.

תיעתוק

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.

(fol. 1, recto)

 1. בית נאנו
 2. יוסף וח אברהם וג חמ
 3. יעקב ויוסף ואדונים
 4. וח אברהם הנהרג
 5. ומפצל אבו סעד
 6. יוסף יעקב
 7. אבו אלחסן אבן מפצל
 8. אדונים
 9. גד מפצל לאמה
 10. עובדיה וח מישאל
 11. בית אבן חפץ כהנים
 12. צדוק וג חמ שמריה
 13. וח אהרן שר שלום
 14. וכגק צדקה וח יוסף
 15. ואחיו נתנאל וח יוסף
 16. וח אלאפתכאר משה
 17. אכוה אבו נצר אלשיך
 18. נתנאל /אבו/ אלברכאת אכוה
 19. צדוק

תרגום

(fol. 1, verso)

 1. [עת]רת רבי יצחק זל
 2. ישראלים
 3. משולם זל וראה ששון
 4. דגל הדיינים זל
 5. מור /וח/ יצחק הדין ראש
 6. כל הדינים זל וח
 7. מור מנחם לה ולדין
 8. צגאר ששון ויצחק
 9. ויוסף ויצחק
 10. בית אלעמיד ישראלים
 11. שלמה וח דוד השופט
 12. וח שלמה וח אברהם
 13. סגולת הישיבה וג חמ
 14. שלמה סגולת הישיבה
 15. ויחיה ראש הנדיבים
 16. ואחיו נתנאל ואברהם
 17. אבו אלעפיף ואח ישועה
 18. ושני חמ
 19. יחיה ודניאל

(fol. 2, recto)

 1. עתרת רבי משה זקל
 2. ישראלים
 3. עובדיהו וח שלמה וח
 4. עובדיהו וח יוסף
 5. יצחק וח יוסף וח מימון
 6. ושני [ח]
 7. דוד ומשה זקל וח
 8. אברהם
 9. עתרת אלשיך אלתקה
 10. זל [[ישראלים]] לויים
 11. ישעיהו ראש הסדר זל
 12. וח דניאל וח ישעיהו
 13. וח דניאל וח מישאל הרופה
 14. וח ישעיהו החסיד בע
 15. ושני חמ דניאל החסיד
 16. וחמ חננאל ואלשיך אלתקה
 17. מישאל
 18. וחמשת חמ אלשיך בו
 19. נצר אבו אלמעאלי
 20. ישעיהו עוזיאל
 21. אבו מנצור אבו אלטאהר
 22. דוסא מכארם אליהו
 23. יקותיאל

(fol. 2, verso)

 1. בית אלמעותד ישראלים
 2. חלפון המעותד לחבורה
 3. וח פרחיה החבר הדרת
 4. הישיבה ראש הנדיבים
 5. וארב[ע]ת חמ
 6. יהודה החבר ראש החבירים
 7. דגל הישיבה ואחיו
 8. נתנאל החבר זל ואחיו
 9. משה וח מבורך וכגק
 10. עולה הנאמן נאמן
 11. בית דין ידיד הישיבה
 12. הדר הנדיבים רצוי
 13. הישיבה זל ושני ח
 14. [ח]לפון הנאמן ואחיו
 15. עובדיה המעותד לחבורה
 16. הנגיד הגדול שר
 17. התעודה נגיד ארץ
 18. ישראל ויהודה זל
 19. וחמ אלריס אבו
 20. אלרציה וח אבו אלסרור
 21. אבן אלדהבי ישראלים
 22. הלל ויונתן וג חמ סעדיה
 23. יוסף ומשה הו אלשיך אבו
 24. עלי